Legendák • Aranyosszék

Fütyer vára

"Várunk e szerint egyike volt a legterjedelmesebbeknek, mely ugy fekvése, mint épitészete által egyaránt nagy fontossággal birt, s igy egyedüli az Aranyos-menti várak közül, melyhez valószinüséggel köthetjük azon sejtelmünket, hogy Tordavára, megy Tordavármegyének nevet adott, s melyhez Aranyosszék területe is tartozott, itten feküdhetett, mit némileg támogat az is, hogy az alján fekvő Várfalva a 13. század végén és a 14. elején – mint fennebb látók – Turdavár néven fordul elő. A vár ősneve ma már feledékenységbe ment; a mint átváltozott az azt fentartott falu neve, ugy az ős Tordavárt is a nép ma egyszerüen Fütyernek nevezi, mint mondják, ily neve a várnak egyik legvitézebb Fütyer nevű parancsnokától ered, ki a tatárok elől idemenekült népet s a felvigyázata alatt levő várat azok dühös ostroma elől megvédte*

Háborús időkben a nép rendesen a Fütyerbe szokott menekülni, igy történt ez 1849-ben, iy a Rákóczi-forradalom idejében. Utóbbira nézve megjegyzem, hogy Pálfi András, Aranyosszéknek sok időn át derék tisztviselője, e forradalom idejében és a Fütyerben született. Maga irja egy versben, melyben geneologiáját irta meg:

„Nemes nemzetemnek ékes gyökerében,
Születtem az ezer hétszáz negyedikben,
Szent András havának tolsó hetében,
A kurucziumban, futásos időben,
Fütyőr nevű szálas erdőnk közepében stb.”. Oly nagy volt az egész környéket feldúlt tatároktól való félelem, hogy a gyermekeket a várba nem fogadták be, nehogy sirásuk által az ellenség előtt elárulják az akkor rengeteg erdők közé rejtett vár hollétét; de daczára ez elővigyázatnak, a székelykői vár ellen nyomuló tatárok rábukkantak e várra is, s azt több ideig sikertelenül ostromolták, mert Fütyer hős harczosaival mindig visszaszoritá őket; midőn pedig a székelyek a Székelykőn legyőzték a tatárokat, Fütyer is kiütött népével s a székelyek elől eszeveszetten menekülők útját elvágván, azok nagy részét levágta. Győzelmi pompával vezette a felszabadult nép hős vezérét a mentő várba, s azt emlékére Fütyer várának nevezte el."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön minden újdonságról!

Az oldalunk sütiket használ!


Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása, illetve a biztonságos és optimális böngészés érdekében sütiket használ. Leírásuk és a süti használati politikája itt tekinthető meg.

Kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat is!

Süti választás